koncert skupiny - Blízko do lesa

V první polovině proběhne autorské čtení - Kamil Princ – neoodporná neodekadence, Míša Keroušová – fantaskní realismus
David Molnár – pražský beat 
http://bandzone.cz/blizkodolesa
 

koncert skupiny - Blízko do lesa café V lese < zpět