Út, 05/02/2013 - 20:00

Wakushoppu

Další z cyklu večerů Wakushoppu - nekomerční platformy pro improvizovanou hudbu, audio, video a performance.

V rámci večera Wakushoppu vystoupí:

Urban Space Epics / Pronefoal (USA/CZ)

Rafani

 

Urban Space Epics / Pronefoal (USA/CZ)

Tvůrci elektronických zvukových krajin Pronefoal a Urban Space Epics působí v Praze od roku 2000 v nejrůznějších projektech na poli ambientu, multimédií a moderního tance. Jejich elektronická hudba má neopakovatelnou fyzickou kvalitu posílenou využitím asijských a afrických instrumentů, samplingu, syntezátoru Moog, elektrických kytar a bicích. 

http://soundcloud.com/pronefoal

Rafani

“Činnost umělecké skupiny Rafani spočívá ve vytváření umění hluboce zasazeného do života společnosti. Společnost nám poskytuje jak témata, tak i formy, s nimiž tato témata uchopujeme, nebo se sama stává materiálem, který zpracováváme. Naše tvorba se zaměřuje na hraniční situace, které nedovolují zaujmout jednoznačné stanovisko. Posouvá obvyklý pohled na společenské jevy, nenabízí však návod k přímé akci. Konečný cíl našeho směřování je utopický: naším cílem je budoucnost s vyšší kvalitou lidství. K uskutečnění tohoto cíle směřujeme skrze zviditelňování třecích ploch mezi hodnotami rovnosti a svobody. Název Rafani poukazuje k dravosti, drzosti, vzteklosti, ale i k domestikaci dravé zvěře využívané ke hlídání a ochraně. Rafany je tak možné přirovnat k civilizačnímu prvku uprostřed společenské džungle, který však sám v sobě latentně nese divokost, z níž se snaží vydělovat. Navenek je činností Rafanů především štěkot a vrčení. Čím jsou hlasitější a výhružnější, tím lépe splňují svou roli. Štěkání je slyšet z území zpoza plotu, jehož existenci tím zviditelňuje a skrze ni i symbolicky existenci všech ostatních hranic.”

www.rafani.blogspot.com

--

http://www.wakushoppu.com/

café V lese < zpět